thiet-ke-noi-that-gia-lai-thiet-ke-thi-cong-noi-that-tron-goi

thiet-ke-noi-that-gia-lai-thiet-ke-thi-cong-noi-that-tron-goi

thiet-ke-noi-that-gia-lai-thiet-ke-thi-cong-noi-that-tron-goi

admin ASM

"Trên thế giới này những gì chúng ta không biết nhiều gấp một triệu lần những gì chúng ta biết."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *